knopka.jpg

Детский дом ДОС, ул.Чичерина 167На базі комунального закладу «Дніпропетровський дитячий будинок – інтернат» Дніпропетровської обласної ради заплановано відкриття відділення денного догляду для дітей – інвалідів (надалі Відділення).

До Відділення можуть зараховуватись діти віком від 4 до 18 років з фізичними та (або) розумовими вадами розвитку, які отримали статус дитини – інваліда, за наявності відповідних медичних висновків.

Відділення забезпечує:

1)  визначення індивідуальних потреб дітей-інвалідів;

2) безпечні та належні умови для денного перебування дітей-інвалідів та надання соціальної послуги денного догляду дітям-інвалідам;

3) спостереження за станом здоров'я;

4) харчування дітей-інвалідів;

5) здійснення допомоги у самообслуговуванні дітей-інвалідів (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, приймання ліків, годування тощо);

6) формування та підтримку навичок самообслуговування;

7) надання реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда в рамках відповідної діяльності установи;

8) проведення культурно-масових заходів.

Діти-інваліди, які перебувають у Відділенні, забезпечуються постільною білизною, м'яким і твердим інвентарем та столовим посудом; харчуванням, у тому числі й дієтичним, з урахуванням віку і стану здоров'я.

Зарахування дітей-інвалідів здійснюється відповідно до наступних документів:

заяви батьків або законних представників дітей-інвалідів;

документа, що посвідчує особу, або свідоцтва про народження для осіб, які не досягли 16-річного віку;

пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності);

копії рішень органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування) над дітьми-інвалідами, які цього потребують (за наявності);

довідки про склад сім'ї (за наявності);

виписки з історії розвитку дитини (облікова форма № 112/о «Історія розвитку дитини», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302);

трьох фотокарток розміром 3 х 4 см;

медичної довідки про епідоточення та відсутність протипоказань щодо відвідування Відділення. Довідка дійсна протягом 3 днів від дати видачі.

За дитиною-інвалідом зберігається місце у Відділенні в разі її хвороби, карантину, відпустки батьків або законних представників, але не більше ніж на 75 днів.

Протипоказаннями для зарахування дітей-інвалідів до Відділення є:

гострі інфекційні захворювання;

захворювання в гострій формі;

інфекційні хвороби очей і шкіри;

туберкульоз (активні форми);

тяжкі органічні психічні розлади, шизофренія, шизотипові і маячні розлади, психопатоподібні порушення поведінки (з агресивними тенденціями), імбецильність помірно виражена та виражена, ідіотія;

епілепсія з частими генералізованими судомними нападами;

активний сифіліс;

гострі захворювання центральної нервової системи;

бацилоносійство;

інші захворювання, які потребують стаціонарного лікування.

Забезпечення надання соціальної послуги денного догляду у Відділенні здійснюється з 8.00 (9.00) до 17.30 (18.30) за винятком вихідних та святкових днів.

Забезпечення заходів соціальної послуги денного догляду дітей-інвалідів здійснюється згідно з індивідуальним планом надання соціальної послуги.

Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці:

від 4 до 6 років;

від 6 до 9 років;

від 9 до 14 років;

від 14 до 18 років.

Групи комплектуються по 8-10 дітей з урахуванням їхнього стану здоров’я, фізичних та психічних вад розвитку, а також побажань батьків або їхніх законних представників.

Діти-інваліди перебувають у Відділенні протягом року (крім вихідних та святкових днів).

За бажанням батьків або законних представників дитина-інвалід може перебувати у Відділенні повний або неповний день. Для дітей, які перебувають у Відділенні неповний день, можуть створюватися окремі групи. У Відділенні можуть функціонувати чергові групи в ранкові та вечірні години, у вихідні та святкові дні.

Реабілітаційний процес включає медичну, фізичну, психолого – педагогічну, соціально – побутову реабілітацію згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини – інваліда, яка перебуває та навчається у відділенні денного догляду для дітей – інвалідів.

Діяльність відділення денного догляду для дітей – інвалідів спрямована на реабілітацію основної патології та супутніх захворювань дитячого організму.

Реабілітація в відділенні денного догляду для дітей – інвалідів носить комплексний характер і забезпечується психолого – педагогічними, соціально – побутовими, медичними (лікувально – профілактичними), фізичними заходами.

Система реабілітації у відділенні денного догляду для дітей – інвалідів здійснюється шляхом використання технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення.

Навчально – реабілітаційний процес у групах здійснюється за спеціально розробленими програмами і методиками, розробленими в установленому порядку, які передбачають надання комплексної реабілітації, а саме:

-        дітям з порушенням мовлення – логопедична допомога;

-        дітям, які довго хворіють, з вадами опорно – рухового апарату, з легкою та помірною розумовою відсталістю, або з вадами психофізичного розвитку – діагностико – корекційна та лікувально – реабілітаційна допомога;

-        дітям – інвалідам, які довго хворюють – навчально – виховна та корекційно – реабілітаційна допомога.

Корекційно – розвиткові та реабілітаційна робота проходе за напрямами:

-        предметно – практична діяльність;

-        розвиток слухового, здорового, дотикового сприймання;

-        формування звуковимови та розвиток мовлення;

-        лікувальна фізкультура;

-        соціально – побутова та комунікативна діяльність.

Фізична реабілітація передбачає фізкультурно – реабілітаційні заходи засобами використання спеціального корекційного обладнання, спеціальну лікувальну фізкультуру, масаж, фізіотерапію.

Лікувально – профілактична робота передбачає профілактику самотичних захворювань, створення умов для психічного розвитку, працездатності, контроль за фізичним розвитком дітей та підготовкою їх до навчання. з цією метою медичними працівниками застосовується загальнозміцнююча терапія, надається консультативна допомога педагогічним працівникам у дозуванні шкільних навантажень.

Лікувально – профілактична робота для дітей, які мають вади опорно- рухового апарату у поєднанні з тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, затримкою психічного розвитку або розумовою відсталістю спрямована на поліпшення рухових, психічних комунікативних і мовних функцій, підвищення можливостей до самообслуговування і соціальної адаптації.

Проводиться корекційно – логопедична робота, спрямована на формування у дітей мовленнєвої компетентності (тренування дихання, зміцнення голосових і дихальних м'язів).

Лікувально – профілактична робота для розумового відсталих дітей у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення спрямована на розвиток когнітивних функцій, психіки, мовлення, формування життєвих компетентностей, соціальну адаптацію дітей зазначеної категорії.

Застосовуються сучасні методики сенсорної стимуляції, біхевіоральної терапії, що використовуються на етапі раннього втручання, у системі соціально – педагогічних заходів для дітей раннього віку, які відстають у психічному розвитку; різноманітні форми втручання (контактування з дитиною, формування та вироблення комунікативних навичок, робота з експресивною мовою, напрацювання вміння наслідувати інших, навчання грі іграшками відповідно до призначення, трансформація навичок використання допомоги в самостійну діяльність тощо).

Медичне обслуговування дітей-інвалідів у Відділенні здійснюється медичними працівниками, які входять до штату комунального закладу «Дніпропетровський дитячий будинок – інтернат» Дніпропетровської обласної ради або залучаються на договірних засадах, і передбачає проведення обов'язкових медичних оглядів, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або законних представників дітей-інвалідів.

Педагогічна та соціально – побутова реабілітація у закладі забезпечує дітям із складними вадами розвитку психолого – педагогічну корекцію, діагностику, психологічну та педагогічну корекцію емоційно – вольової сфери та розумового розвитку.

Якщо Ваша дитина потребує особливої уваги, адаптації та соціалізації в суспільстві, Ви можете отримати більш детальну інформацію за адресою:

вул. Надії Алексєєнко (ул.Чичерина), 167, м. Дніпропетровськ, 49008,

тел. (056) 792-65-18 приймальня

моб. тел. 0962805590 Бабанська Вікторія Євгенівна, директор

моб. тел. 0508302137 Легка Вікторія Василівна, методист

сайт детского дома ДОС (Днепропетровского областного совета)

Наше видео!
Наши специалисты
Сервис и ремонт техники
Л. Ниживенко цирковой жанр
Аэросъёмка с квадрокоптера